Gaf je reeds je deelname door of kan je nu pas de knoop doorhakken?

Is Krokuskriebels nieuw voor jou?

Lees deze info van A tot Z. Ben je overtuigd? Schrijf je dan in door je activiteit te registreren!
Je activiteit registreren kan tot en met maandag 16 oktober

Krokuskriebels in een notendop:

 • Een tweejaarlijkse museumhappening van de Gezinsbond in samenwerking met musea in Vlaanderen en Brussel. Zowel landelijk erkende musea, als provinciale en lokale (heemkundige) musea kunnen deelnemen.
 • de 9e editie van 10 tot en met 18 februari 2018 (tijdens de krokusvakantie);
 • een verrassende kennismaking voor het hele gezin (ouders, grootouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar) met het aanbod van het museum;
 • een opstap naar verdere gezinsexploratie van erfgoed en cultuur.
 • Krokuskriebels wordt georganiseerd in overleg met de stuurgroep Krokuskriebels die bestaat uit vertegenwoordigers van de Gezinsbond en FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), een afgevaardigde van de provinciale museumconsulenten en de verschillende erfgoedcellen en specialisten uit het werkveld (vanuit musea en de Brusselse museumraad).
 • Het project geniet financiële steun van de Vlaamse overheid.

Wat willen we met Krokuskriebels bereiken?

Voor gezinnen:

 • Gezinnen ervaren (voor de eerste keer) een museumbezoek als een positief gebeuren waarbij volwassenen en kinderen leren van elkaar.
 • Gezinnen vanuit verschillende leefwerelden, achtergronden en culturen participeren aan het Krokuskriebelsaanbod.
 • Musea zijn steeds meer uitnodigende plaatsen voor gezinnen waar ze terecht kunnen voor een kwaliteitsvol aanbod in de vrije tijd.
 • Ook na Krokuskriebels zetten ouders de stap om samen met hun kinderen een museum te bezoeken. Krokuskriebels is voor vele ouders een opstap en smaakmaker naar een verdere kennismaking.

Voor musea:

 • Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger kinderen in aanraking komen met cultuur, hoe groter de kans dat zij ook geïnteresseerd blijven. Daarom heeft Krokuskriebels extra aandacht voor de allerkleinsten en stimuleert zij musea om voor deze doelgroep specifieke activiteiten te organiseren.
 • Musea voelen zich door Krokuskriebels ondersteund in hun gezinsvriendelijke werking (onthaal en aanbod). Zij worden gestimuleerd om tijdens de Krokuskriebelsweek te experimenteren met nieuwe inhouden, nieuwe methodes, nieuwe werkwijzen, … die zij – na het evenement – mogelijk ook kunnen opnemen in het structurele aanbod van het museum.

Deelnamecriteria:

De musea die zich inschrijven moeten aan welbepaalde criteria voldoen. Deelnemen kan door het online inschrijvingsformulier volledig in te vullen. Door dit formulier in te vullen verklaart het museum zich akkoord met de criteria en andere engagementen. De stuurgroep Krokuskriebels evalueert alle voorstellen en geeft indien nodig gerichte feedback om de Krokuskriebelsactiviteiten verder vorm te geven.

Je kan deelnemen indien je beantwoordt aan deze Krokuskriebelscriteria:

Inhoudelijke criteria:

 • Je organiseert aantrekkelijke en vlot toegankelijke activiteiten op maat van kinderen (tussen 0 en 12 jaar) in gezinsverband. Activiteiten op maat van de allerkleinsten worden extra gestimuleerd.
 • Je organiseert minstens één activiteit zonder reservatie (doorlopende activiteit) tijdens alle openingsdagen en –uren van het museum.
 • Aanvullend kan je activiteiten met reservatie organiseren. Deze activiteiten worden minstens op drie verschillende momenten (dagen of uren) aangeboden.

Financiële criteria:

 • Je hanteert gezinsvriendelijke prijzen en biedt een extra korting aan leden van de Gezinsbond, meer bepaald:
  • toegangsticket: gratis voor kinderen tot 12 jaar; volwassenen: 50% reductie op het basistarief;
  • deelnameprijs voor een workshop met reservatie, audiogids, doe-boekje … (facultatief en exclusief het toegangsticket) : kinderen tot 12 jaar & volwassenen: minimum 50% reductie op het basistarief.

Logistieke criteria:

 • Je bent in het bezit van een collectie (vast of tijdelijk via een tentoonstelling).
 • Je hebt een educatieve werking of je bent bezig met de ontwikkeling ervan.
 • Je beschikt over voldoende bezoekerscapaciteit, een uitgewerkte dienstverlening (onthaalruimte, gezinsvriendelijke openingsdagen en –uren, …) en basisvoorzieningen voor groot en klein om een kwaliteitsvolle opvang van de deelnemers te garanderen.
 • Tijdens Krokuskriebels is het museum minstens drie volledige dagen geopend.

Communicatieve criteria:

Promotie voeren:

 • Je voert promotie op lokaal niveau, bij voorkeur ook buiten de muren van het museum (horeca, winkels, gemeentelijke diensten, …).
 • Voor eigen promotie maak je enkel gebruik van het gratis promotiemateriaal, speciaal aangemaakt voor Krokuskriebels.
 • Je kondigt het evenement aan op de eigen website, nieuwsbrief en/of sociale media met een link naar de website www.krokuskriebels.be.
 • Je gebruikt het beeldmateriaal van Krokuskriebels zonder enige wijziging of aanpassing en brengt dit op een duidelijk zichtbare manier aan in alle gebruikte promotiekanalen.
 • In je eigen communicatie verwijs je steeds door naar de website www.krokuskriebels.be.
 • In alle communicatie over Krokuskriebels vermeld je dat Krokuskriebels een organisatie is van de Gezinsbond met de steun van de Vlaamse overheid. Voor dit laatste kan je ook het logo van de Vlaamse overheid afdrukken.

Interne communicatie:

 • Je brieft de museummedewerkers (onthaal, suppoosten, …) zodat iedereen voldoende op de hoogte is van Krokuskriebels en kan inspelen op eventuele vragen van gezinnen.
 • Je creëert een gezinsvriendelijke en klantgerichte attitude bij alle museummedewerkers betrokken bij Krokuskriebels (onthaal, suppoosten, …) zodat de deelnemende gezinnen zich extra welkom voelen en in de watten worden gelegd.

Onthaal van de deelnemende gezinnen:

 • Je organiseert een specifiek onthaal als ontvangst en aanspreekpunt voor deelnemende gezinnen.

Wat kunnen de deelnemende musea van Krokuskriebels verwachten?

Krokuskriebels verbindt er zich toe een begeleiding en ondersteuning in de realisatie van het project te voorzien zowel op inhoudelijk als promotioneel vlak. De coördinatie Krokuskriebels en de stuurgroep Krokuskriebels bieden steeds een luisterend oor voor organisatorische en inhoudelijke moeilijkheden. Musea kunnen er terecht met hun vragen en opmerkingen.

Krokuskriebels verbindt er zich toe:

 • De activiteiten die door de deelnemer binnen Krokuskriebels worden georganiseerd én voldoen aan de criteria te promoten en dit minimaal via de website www.krokuskriebels.be en een katern in De Bond, het magazine van de Gezinsbond (oplage: 260.000 ex.).
 • Promotiematerialen voor de deelnemer gratis ter beschikking te stellen, zolang de voorraad strekt.
 • Templates en los te gebruiken materiaal te voorzien om aangepast promotiemateriaal te maken dat het museum zelf meer in de kijker moet zetten.
 • Een landelijke promotie- en communicatiecampagne te ontwikkelen voor de promotie van Krokuskriebels, met het oog op een zo ruim mogelijke bekendmaking in de landelijke en regionale media (geschreven pers, radio en tv).
 • De Krokuskriebelsactiviteiten van de deelnemende musea in overleg met CultuurNet Vlaanderen te uploaden naar de UITdatabank en de website www.uitinvlaanderen.be. Deze input wordt ook gebruikt voor de aanmaak van de website www.krokuskriebels.be en het katern in De Bond.
  De deelnemende musea hoeven niet zelf hun Krokuskriebelsactiviteiten in te voeren in de UITdatabank.

Financiering van de actie

Kosten ten laste van de deelnemer:

De deelnemer neemt alle financiële lasten op zich voor de organisatie van zijn activiteiten.

Krokuskriebels stelt gratis templates en los te gebruiken materiaal ter beschikking voor het aanmaken van een flyer op maat. De drukkosten zijn ten laste van de deelnemer.

Kosten ten laste van Krokuskriebels:

Krokuskriebels draagt de kosten van de promotiematerialen (met uitzondering van de flyer op maat van het museum) en de landelijke promotiecampagne, de website www.krokuskriebels.be, en het katern in De Bond.

Krokuskriebels komt niet tussen in de organisatiekosten van de deelnemende musea.

Planning

Deelnameprocedure

Tot 16 oktober kan je je deelname bevestigen en het inschrijvingsformulier invullen. Je beschikt over een login en paswoord zodat je ten allen tijde het formulier kan aanpassen waar nodig.

Na 16 oktober wordt de inschrijvingsronde stopgezet en kunnen er eigenhandig geen wijzigingen meer aan de ingevulde gegevens worden aangebracht.

Op 26 oktober evalueert de stuurgroep Krokuskriebels de ingediende activiteitenvoorstellen in functie van de Krokuskriebelscriteria en stuurt bij waar nodig.

De stuurgroep behoudt zich het recht toe aanpassingen voor te stellen aan de aangemelde activiteiten, waaraan zal moeten voldaan door de deelnemer, zodat de actie past binnen de algemene doelstellingen, of om de aanvraag/activiteiten die niet aan de criteria beantwoorden, af te wijzen.

De deelnemer zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden.

Belangrijke data

2 oktober 2017 inspiratiedag met als thema 'rondleiden voor families'
16 oktober 2017 uiterste inschrijvingsdatum voor deelname aan Krokuskriebels
26 oktober 2017 evaluatie van ingediende voorstellen door stuurgroep Krokuskriebels
half november 2017 definitieve versie van geplande activiteiten
half december 2017 www.krokuskriebels.be is online; opstarten promotiecampagne
begin januari 2018 Krokuskriebelskatern als bijlage bij het magazine 'De Bond' van de Gezinsbond.
10 tem 18 februari 2018 Krokuskriebelsweek
maart 2018 evaluatie van het project

 

Voor alle info: Coördinatie Krokuskriebels: Hilde Marichal: 02 507 88 94 (niet op donderdag); krokuskriebels@gezinsbond.be