Krokuskriebels wil families op een speelse en interactieve manier laten kennismaken met het aanbod in musea. Musea die deelnemen organiseren tijdens de Krokuskriebelsweek activiteiten op maat van families met kinderen tussen 0 en 14 jaar.

Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger kinderen in aanraking komen met cultuur, hoe groter de kans dat zij ook op latere leeftijd geïnteresseerd blijven. Daarom heeft Krokuskriebels extra aandacht voor de allerjongsten (baby’s en peuters) en stimuleert zij musea om voor deze doelgroep specifieke activiteiten te organiseren.

Bovendien focussen we dit keer eveneens op de tieners in het gezelschap. We bedoelen specifiek de 10 tot 14-jarigen die doorgaans toch nog samen met hun ouders op uitstap gaan. Voor ouders is het vaak niet makkelijk om hun tieners (nog) mee te krijgen op uitstap naar een museum. Hoe kunnen we ouders hiervoor toch sleutels in handen geven? Hoe zetten we een aanbod op het getouw dat tieners toch mee over de streep kan trekken? We organiseren een coachingtraject voor musea die samen met ons willen onderzoeken hoe we tieners (en hun ouders) warm kunnen maken voor museumbezoek. Het traject wordt zodanig opgebouwd zodat je toewerkt naar een activiteit die je kan aanbieden tijdens de Krokuskriebelsweek. Het traject zal vier bijeenkomsten beslaan, lopend van november tot januari. Heb je interesse om hieraan deel te nemen? Stuur een mail naar krokuskriebels@gezinsbond.be.

Uiteraard laten wij musea volledig vrij om hun eigen focus te bepalen. Want ook activiteiten die andere leeftijdsgroepen dan de allerjongsten of tieners (in familieverband) aanspreken zijn erg welkom!

Krokuskriebels nodigt musea uit om tijdens de Krokuskriebelsweek – coronaveilig -  te experimenteren met nieuwe inhouden, nieuwe methodes, nieuwe werkwijzen, … die musea – na het evenement – mogelijk ook kunnen opnemen in hun structureel aanbod.

Wanneer ben je een Krokuskriebelsmuseum?

Als je:

 • vlotte en toegankelijke activiteiten op maat van kinderen (0 tot 14 jaar) in familieverband organiseert,
 • deze activiteiten tijdens de krokusvakantie aanbiedt op meerdere dagen en tijdstippen, in functie van de eigen draagkracht,
 • een programma aanbiedt dat 100% veilig is en in lijn met de maatregelen omtrent corona,
 • een familievriendelijk en verwelkomend onthaal voorziet,
 • in het bezit bent van een collectie (vast of tijdelijk via een tentoonstelling),
 • een educatieve werking hebt of bezig bent met de ontwikkeling ervan,
 • basisvoorzieningen voor groot en klein voorziet, om een kwaliteitsvol onthaal van de deelnemers te garanderen,
 • uitgebreid promotie op lokaal niveau voert met gebruik van het gratis beeldmateriaal, speciaal aangemaakt voor Krokuskriebels,
 • leden van de Gezinsbond een korting biedt op de:
  • toegangsprijs: gratis voor kinderen tot en met 14 jaar; volwassenen genieten van de best mogelijke korting;
  • deelnameprijs (workshops, audiogids, zoektochten, boekje, …): kinderen en volwassenen krijgen de best mogelijke korting.

Van Krokuskriebels mag je als deelnemend museum het volgende verwachten:

 • Een begeleiding en ondersteuning op maat in de realisatie van jouw activiteiten op inhoudelijk en promotioneel vlak.
 • Een uitgebreide landelijke promotie en communicatie en de ontwikkeling van gratis promo- en beeldmateriaal voor lokaal gebruik.
 • De aanmaak van een  Krokuskriebelswebsite waarop alle info over het museum en zijn activiteiten vermeld worden.
 • De upload van alle activiteiten naar de UITdatabank voor publicatie op www.uitinvlaanderen.be. De musea hoeven niet zelf hun activiteiten in te voeren in de UITdatabank.

Stuurgroep Krokuskriebels

De stuurgroep Krokuskriebels evalueert de ingediende activiteiten en geeft, enkel indien nodig en in functie van de hierboven aangehaalde criteria, gerichte feedback m.b.t. het familievriendelijk karakter van de ingediende voorstellen. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Gezinsbond

 • Tom Joos, diensthoofd sociaal-cultureel werk
 • Relinde Bingé, educatief medewerker Jonge Gezinnen
 • Hilde Marichal, coördinator Krokuskriebels

FARO

 • Tine Vandezande, stafmedewerker en coördinatie Erfgoeddag
 • Hildegarde Van Genechten, stafmedewerker participatie|educatie & bemiddeling

Experten

 • Anne-Greet Denolf, Huis van Alijn, Gent, publiekswerking
 • Tammy Wille, MAS, Antwerpen, publieksmedewerker
 • Arne Vandelanotte, Hof van Busleyden, Mechelen, consulent educatieve werking/vormgeving intern
 • Tine Rommens, Kind en Gezin, Team Gezin en Samenleving
 • Bernadette Baele, Toerisme Vlaanderen, Product manager familievriendelijk toerisme
 • Annelies Roelandt, VCOK vzw, educatief medewerker
 • Veerle Derave, VCOK vzw, educatief medewerker
 • Charlotte Van Peer, Museum M, Leuven, medewerker publieksbemiddeling
 • Gladys Vercammen-Grandjean, Brussels Museums, Open Museum Coordinator
 • Ina De Wasch, Zwin Natuur Park, directeur
 • Karen Van Looken, Gallo-Romeins Museum, Tongeren, medewerker publieksbemiddeling
 • Laura Delaure, Publiq vzw, medewerker publieksontwikkeling
 • Mieke Maes, Erfgoedcel Brussel, Adjunct van de directeur

Info: Hilde Marichal, coördinator Krokuskriebels, krokuskriebels@gezinsbond.be; 02-507 88 94